Aşı ve Biyoteknoloji Derneği

Ülkemizde halkın sağlığının korunması, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ülke ihtiyacı olan; her türlü aşı, serum, biyoteknolojik ürünler ile diğer yan ürünlerin üretimi, kontrolü, dağıtımını yapmak,  bu konuda  kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesini sağlamak, bilimsel teknik araştırmalar, çalışmalar yapmak ve bu alanda milli sağlık politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacı ile 25/04/2006 tarihinde Ankara'da kurulmuştur